Historia

Korkea-ahon Metsäveikot ry. on perustettu entisellä Lappeen pitäjällä, Korkea-ahon kylässä 1958.

Seuran perustamisasiakirja löytyy seuran arkistosta ja se kuuluu: ”Me allekirjoittaneet olemme tänään perustaneet Korkea-ahon Metsäveikot nimisen yhdistyksen ja hyväksyneet sille oheiset säännöt ”, Lappeen Korkea-ahossa 21.12.1958 Matti Karvanen, Uuno Kemppi ja Tenho Saikko.

Varsinaisen seuratoiminnan katsotaan alkaneen yleisestä kokouksesta Lappeen pitäjän Korkea-ahon kylässä Matti Karvasen talossa tammikuun 2. Päivänä 1959. Paikalla oli 30 henkilöä. Maanviljelijä Anton Kokkonen avasi kokouksen ja selvitteli syitä miksi miehet olivat kutsuttu koolle.

Metsästysseura on järjestäytyneen metsästysharrastuksen peruspilari. Seuran tehtävänä on koota toiminta-alueeltaan metsästystä harrastavat kyläläiset yhteen ja järjestää vuokraamillaan maa-alueilla järkiperäinen riistanhoito ja riistakannat huomioiva metsästys sekä järjestää tehokkaan metsästyksen valvonnan vuokra-alueillaan.

Kokouksessa päätettiin yksimielisesti perustaa metsästysseura, jonka nimeksi hyväksyttiin Korkea-ahon Metsäveikot ja samalla päätettiin, että seura liittyy SML Kymen piiriin.